vaxigripyorum yapılmamışKısıtlamalar: 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde rapor aranmaksızın astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri Kurumca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

Endikasyonlar: İnfluenza virüsü ile meydana gelen grip enfeksiyona karşı aktif bağışıklama sağlamak amacıyla kullanılır. Grip enfeksiyonu sonbahar ve kış mevsiminde endemi veya epidemiler oluşturarak hemen herkesin hastalanmasına yol açar. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerde önemli bir mortalite nedenidir.

Genç ve çalışan kişilerin iş gücü kaybına, okul devamlılığında kayba ve bunlara bağlı ekonomik kayıplara neden olur. Ayrıca genç yetişkinlerde ve çocuklarda grip enfeksiyonunun yol açtığı viral meningoensefalite bağlı ölümler bu hastalığa karşı her yaş grubunun korunma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Kontrendikasyonlar: Gerçek yumurta proteini allerjisi ve kanıtlanmış tiomersolalerjisi olan kişilerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve önlemler: Gebe kadınlara ve yeni doğan dönemindeki bebeklere güvenle uygulanabilir. Gebelere aşı uygulamasını genel pratiği içerisinde yer alan yaklaşımlar nedeni ile ilk trimeterden sonra uygulama yapılması önerilmektedir. İmmunsüpresif olgulara aşı uygulaması olguyu takip eden hekimin kontrolü ve vereceği karar doğrultusunda yapılmalıdır.

Orak hücreli anemisi olan olgularda aşı uygulamasından sonra ortaya çıkabilecek ateş yükselmesi hemolitik krizi presipite edebilir. İmmunsüpresyonlu ve AIDS’li olgulara grip aşısı uygulaması önerilmektedir. Araba yada makine kullananlarda performans kaybına yada konsantrasyon bozukluğuna yol açacak etkisi bilinmemektedir.

Yan etkiler: Aşı iyi tolere edilmektedir. Aşı uygulamasından sonra lokal etkiler kırıklık hissi, başağrısı, myalji ve hafif dereceli ateş yükselmesi gibi sistemik etkiler görülebilir. Sistemik ve lokal etkiler 24-48 saat içerisinde kaybolur.

Etkileşimler: Bildirilmiş ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Dozaj: Deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak 2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi 2 yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir. 3 yaş üzerindeki çocuklara ve yetişkinlere tek doz aşı uygulaması 1 yıl yeterli koruma sağlar.

3 yaşın altındaki çocuklara 1 ay ara ile 2 kez yarım aşı uygulaması önerilmektedir. Her yıl aşı içeriğini oluşturan suş değiştiği için her yıl aşılanma yenilenmelidir. Kullandıktan sonra enjektör derhal imha edilmelidir.Bunlar da İlginizi Çekebilir

Konuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı sorabilirsiniz